Страници

1.05.2014 г.

TBC# 12 - Rainbow / Дъга

 Честит празник на всички! В този хубав пролетен дъждовен ден ви приканваме да се огледате в небето и да потърсите чудото, което сътворяват слънцето и дъждът. Нещото, което усмихва всеки човек, дори този, който не обича дъжда. Защото без дъжд, няма да има и дъги! А няма нищо по-хубаво от една ярка и пъстра дъга след мрачен дъждовен ден. Пожелавам на себе си и на вас да зърнете поне за миг дъгата днес. А ако ви убягва, то претворете я в картичките си и ни я покажете. Вие избирате как, нека вдъхновението ви води.
  Покрай пътувания по празниците нямахме време да набавим първата награда, но ще наваксаме след 12 май.

 
   Happy Holidays to all of you! In this beautiful spring rainy day we invite you to look around in the sky and find the miracle that the sun and the rain create. The thing that makes every person smile , even one who does not like the rain. Because without rain, there would be no rainbows ! And there is nothing better than a bright and colorful rainbow after rainy dark day. I wish to myself and to you at least a glimpse to the rainbow today. And if you can't see it , then recreate it into a card and show it to us . You choose how to do it , let inspiration guide you.
 
Due to a trip for the holidays we had no time to get the first prize , but we will do it after May 12.

 
  Втората награда се състои от три дигитални печата по избор от нашето магазинче www.tokbobok.com.

 

  The second prize represents three digital stamps from our store www.tokbobok.com.http://tokbobok.com/en/

  А ето какво подготвиха нашите гост дизайнери този път:  Here you can see our Guest Designers' work:
                                                 Ellie 


                              Toni
Очакваме вашите творения с дъги и не забравяйте, че можете да участвате до ДВА пъти.   
 We are impatient to see your  Rainbow creations. And don’t forget that you can enter TWICE in the challenge.

Няма коментари:

Публикуване на коментар